MÔ HÌNH VAC CÙNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI Ở nước ta, trên 70% dân số sống ở nông thôn gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp và có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, môi trường VAC do Hội Làm vườn Việt Nam khởi xướng và xây dựng đã có sự thay đổi cả về lượng và chất. Kinh tế VAC đã góp phần làm hồi sinh những vùng đất “chết”. Nếu tất cả các gia đình chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi đều thực hiện giải pháp hầm bioga thì chuồng trại vệ sinh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, bầu không khí trở nên trong sạch hơn, góp phần giữ gìn sức khỏe con người. Phân nước qua hầm bioga bón rau quả đảm bảo không ô nhiễm môi trường, rất cần cho các nhà sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Đây là hình thức “chăn nuôi thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước; giảm thiểu tác động đến hiệu ứng nhà kính; giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát triển mô hình VAC là biện pháp rất hữu hiệu và bền vững để xử lý chất thải chăn nuôi tiến tới nông nghiệp sạch. Để nước ta có môi trường trong lành, bền vững, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và VAC là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng mô hình hệ sinh thái VAC một cách khoa học là hành động thân thiện với môi trường thiên nhiên. Những sản phẩm tiêu biểu từ nghề làm vườn như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hà Giang, xoài cát Hòa Lộc, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận... không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh danh ở nước ngoài. Nhờ đó, ở nhiều nơi, giá trị thu nhập từ kinh tế VAC mang lại tới 60 – 70% thu nhập của kinh tế gia đình, góp phần tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế VAC có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có không ít những thách thức do trình độ kỹ thuật thâm canh còn lạc hậu, canh tác theo lối tiểu nông, nhỏ lẻ, hội viên làm vườn, nông dân chưa được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật. Do đó, để giúp phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại hội nhập vững vàng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần đầu tư khoa học công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng phát triển kinh tế VAC phải luôn bền vững với môi trường, trong đó, giải pháp hầm biôga là hướng đi bền vững nhất. Sử dụng công nghệ khí sinh học bioga và chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” là biện pháp tối ưu. Chất thải sau khi đưa vào bể chứa được phân hủy hết, giảm mùi hôi thối, ký sinh trùng hầu như bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, biôga còn có thể tái tạo được nguồn năng lượng sạch, thắp sáng, đun nấu. Biện pháp chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái trong chăn nuôi sẽ làm cho chất thải phân hủy nhanh, khử mùi tốt và giảm quần thể côn trùng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, còn hình thành các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt. - Đệm Lót Sinh Thái Balasa
Headlines News :
Home » » MÔ HÌNH VAC CÙNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI Ở nước ta, trên 70% dân số sống ở nông thôn gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp và có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, môi trường VAC do Hội Làm vườn Việt Nam khởi xướng và xây dựng đã có sự thay đổi cả về lượng và chất. Kinh tế VAC đã góp phần làm hồi sinh những vùng đất “chết”. Nếu tất cả các gia đình chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi đều thực hiện giải pháp hầm bioga thì chuồng trại vệ sinh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, bầu không khí trở nên trong sạch hơn, góp phần giữ gìn sức khỏe con người. Phân nước qua hầm bioga bón rau quả đảm bảo không ô nhiễm môi trường, rất cần cho các nhà sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Đây là hình thức “chăn nuôi thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước; giảm thiểu tác động đến hiệu ứng nhà kính; giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát triển mô hình VAC là biện pháp rất hữu hiệu và bền vững để xử lý chất thải chăn nuôi tiến tới nông nghiệp sạch. Để nước ta có môi trường trong lành, bền vững, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và VAC là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng mô hình hệ sinh thái VAC một cách khoa học là hành động thân thiện với môi trường thiên nhiên. Những sản phẩm tiêu biểu từ nghề làm vườn như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hà Giang, xoài cát Hòa Lộc, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận... không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh danh ở nước ngoài. Nhờ đó, ở nhiều nơi, giá trị thu nhập từ kinh tế VAC mang lại tới 60 – 70% thu nhập của kinh tế gia đình, góp phần tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế VAC có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có không ít những thách thức do trình độ kỹ thuật thâm canh còn lạc hậu, canh tác theo lối tiểu nông, nhỏ lẻ, hội viên làm vườn, nông dân chưa được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật. Do đó, để giúp phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại hội nhập vững vàng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần đầu tư khoa học công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng phát triển kinh tế VAC phải luôn bền vững với môi trường, trong đó, giải pháp hầm biôga là hướng đi bền vững nhất. Sử dụng công nghệ khí sinh học bioga và chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” là biện pháp tối ưu. Chất thải sau khi đưa vào bể chứa được phân hủy hết, giảm mùi hôi thối, ký sinh trùng hầu như bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, biôga còn có thể tái tạo được nguồn năng lượng sạch, thắp sáng, đun nấu. Biện pháp chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái trong chăn nuôi sẽ làm cho chất thải phân hủy nhanh, khử mùi tốt và giảm quần thể côn trùng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, còn hình thành các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt.

MÔ HÌNH VAC CÙNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI Ở nước ta, trên 70% dân số sống ở nông thôn gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp và có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, môi trường VAC do Hội Làm vườn Việt Nam khởi xướng và xây dựng đã có sự thay đổi cả về lượng và chất. Kinh tế VAC đã góp phần làm hồi sinh những vùng đất “chết”. Nếu tất cả các gia đình chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi đều thực hiện giải pháp hầm bioga thì chuồng trại vệ sinh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, bầu không khí trở nên trong sạch hơn, góp phần giữ gìn sức khỏe con người. Phân nước qua hầm bioga bón rau quả đảm bảo không ô nhiễm môi trường, rất cần cho các nhà sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Đây là hình thức “chăn nuôi thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước; giảm thiểu tác động đến hiệu ứng nhà kính; giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát triển mô hình VAC là biện pháp rất hữu hiệu và bền vững để xử lý chất thải chăn nuôi tiến tới nông nghiệp sạch. Để nước ta có môi trường trong lành, bền vững, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và VAC là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng mô hình hệ sinh thái VAC một cách khoa học là hành động thân thiện với môi trường thiên nhiên. Những sản phẩm tiêu biểu từ nghề làm vườn như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hà Giang, xoài cát Hòa Lộc, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận... không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh danh ở nước ngoài. Nhờ đó, ở nhiều nơi, giá trị thu nhập từ kinh tế VAC mang lại tới 60 – 70% thu nhập của kinh tế gia đình, góp phần tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế VAC có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có không ít những thách thức do trình độ kỹ thuật thâm canh còn lạc hậu, canh tác theo lối tiểu nông, nhỏ lẻ, hội viên làm vườn, nông dân chưa được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật. Do đó, để giúp phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại hội nhập vững vàng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần đầu tư khoa học công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng phát triển kinh tế VAC phải luôn bền vững với môi trường, trong đó, giải pháp hầm biôga là hướng đi bền vững nhất. Sử dụng công nghệ khí sinh học bioga và chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” là biện pháp tối ưu. Chất thải sau khi đưa vào bể chứa được phân hủy hết, giảm mùi hôi thối, ký sinh trùng hầu như bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, biôga còn có thể tái tạo được nguồn năng lượng sạch, thắp sáng, đun nấu. Biện pháp chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái trong chăn nuôi sẽ làm cho chất thải phân hủy nhanh, khử mùi tốt và giảm quần thể côn trùng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, còn hình thành các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt.

Written By sinhthai demlot on Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012 | 21:44

MÔ HÌNH VAC CÙNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI

Ở nước ta, trên 70% dân số sống ở nông thôn gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp và có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, môi trường VAC do Hội Làm vườn Việt Nam khởi xướng và xây dựng đã có sự thay đổi cả về lượng và chất. Kinh tế VAC đã góp phần làm hồi sinh những vùng đất “chết”.

Nếu tất cả các gia đình chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi đều thực hiện giải pháp hầm bioga thì chuồng trại vệ sinh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, bầu không khí trở nên trong sạch hơn, góp phần giữ gìn sức khỏe con người. Phân nước qua hầm bioga bón rau quả đảm bảo không ô nhiễm môi trường, rất cần cho các nhà sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Đây là hình thức “chăn nuôi thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước; giảm thiểu tác động đến hiệu ứng nhà kính; giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát triển mô hình VAC là biện pháp rất hữu hiệu và bền vững để xử lý chất thải chăn nuôi tiến tới nông nghiệp sạch.

Để nước ta có môi trường trong lành, bền vững, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và VAC là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng mô hình hệ sinh thái VAC một cách khoa học là hành động thân thiện với môi trường thiên nhiên.

      Những sản phẩm tiêu biểu từ nghề làm vườn như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hà Giang, xoài cát Hòa Lộc, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận... không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh danh ở nước ngoài. Nhờ đó, ở nhiều nơi, giá trị thu nhập từ kinh tế VAC mang lại tới 60 – 70% thu nhập của kinh tế gia đình, góp phần tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế VAC có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có không ít những thách thức do trình độ kỹ thuật thâm canh còn lạc hậu, canh tác theo lối tiểu nông, nhỏ lẻ, hội viên làm vườn, nông dân chưa được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật.

Do đó, để giúp phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại hội nhập vững vàng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần đầu tư khoa học công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng phát triển kinh tế VAC phải luôn bền vững với môi trường, trong đó, giải pháp hầm biôga là hướng đi bền vững nhất. Sử dụng công nghệ khí sinh học bioga và chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” là biện pháp tối ưu. Chất thải sau khi đưa vào bể chứa được phân hủy hết, giảm mùi hôi thối, ký sinh trùng hầu như bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, biôga còn có thể tái tạo được nguồn năng lượng sạch, thắp sáng, đun nấu.

Biện pháp chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái trong chăn nuôi sẽ làm cho chất thải phân hủy nhanh, khử mùi tốt và giảm quần thể côn trùng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, còn hình thành các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt.


Ở nước ta, trên 70% dân số sống ở nông thôn gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp và có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, môi trường VAC do Hội Làm vườn Việt Nam khởi xướng và xây dựng đã có sự thay đổi cả về lượng và chất. Kinh tế VAC đã góp phần làm hồi sinh những vùng đất “chết”.

Nếu tất cả các gia đình chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi đều thực hiện giải pháp hầm bioga thì chuồng trại vệ sinh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, bầu không khí trở nên trong sạch hơn, góp phần giữ gìn sức khỏe con người. Phân nước qua hầm bioga bón rau quả đảm bảo không ô nhiễm môi trường, rất cần cho các nhà sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Đây là hình thức “chăn nuôi thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước; giảm thiểu tác động đến hiệu ứng nhà kính; giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát triển mô hình VAC là biện pháp rất hữu hiệu và bền vững để xử lý chất thải chăn nuôi tiến tới nông nghiệp sạch.

Để nước ta có môi trường trong lành, bền vững, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và VAC là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng mô hình hệ sinh thái VAC một cách khoa học là hành động thân thiện với môi trường thiên nhiên.Những sản phẩm tiêu biểu từ nghề làm vườn như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hà Giang, xoài cát Hòa Lộc, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận... không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh danh ở nước ngoài. Nhờ đó, ở nhiều nơi, giá trị thu nhập từ kinh tế VAC mang lại tới 60 – 70% thu nhập của kinh tế gia đình, góp phần tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế VAC có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có không ít những thách thức do trình độ kỹ thuật thâm canh còn lạc hậu, canh tác theo lối tiểu nông, nhỏ lẻ, hội viên làm vườn, nông dân chưa được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật.

Do đó, để giúp phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại hội nhập vững vàng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần đầu tư khoa học công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng phát triển kinh tế VAC phải luôn bền vững với môi trường, trong đó, giải pháp hầm biôga là hướng đi bền vững nhất. Sử dụng công nghệ khí sinh học bioga và chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” là biện pháp tối ưu. Chất thải sau khi đưa vào bể chứa được phân hủy hết, giảm mùi hôi thối, ký sinh trùng hầu như bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, biôga còn có thể tái tạo được nguồn năng lượng sạch, thắp sáng, đun nấu.

Biện pháp chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái trong chăn nuôi sẽ làm cho chất thải phân hủy nhanh, khử mùi tốt và giảm quần thể côn trùng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, còn hình thành các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt.

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Đệm Lót Sinh Thái Balasa - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger